ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    آخرین اخبار

 

فرصت‌ها و چالش‌های فراسوی صنعت بسته‌بندی کشور

صنعت بسته بندی کشور در حال حاضرنسبت به کشورهای توسعه یافته از اوضاع و احوال خوبی برخوردار نیست. بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته بندی کشور نسبت به کشورهای دیگر نشان می دهند، سهم ایران از گردش های موجود در صنعت بسته بندی جهانی بسیار ناچیز است پایین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته بندی و نبود چشم انداز روشن از صنعت بسته بندی می تواند تبلیغات منفی در اقتصاد ملی کشورمان داشته باشد با توجه به اینکه صنعت بسته بندی به عنوان توانمند سازی سایر بخش های اقتصادی و در سایر صنایع عمل می کند و نقش بسزایی دارد. ضعف در این صنعت می تواند آسیب های جدی به سایر بخش های اقتصادی وارد کند و این صنعت باعث ضعف شرکت های ایرانی در بازارهای رقابتی و صادراتی خواهد شد.شرط افزایش صادرات صنایع غذایی

قتصاد ایران: دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ایران گفت:اگر دولت مشکلات را برطرف نماید و موارد لازم از طریق نهادهای زیربط تامین شود،قول می دهیم امسال یک میلیارد دلار صادرات صنایع غذایی داشته باشیم.صنایع غذایی درکشور مغفول مانده است

اقتصاد ایران: دبیر کانون انجمن صنایع غذایی گقت:در صنایعی که صد درصد سیاستگذاری و برنامه ریزی از سوی بخش خصوصی انجام می شود و آنها با سیاستگذاری از سوی دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری مواجه نیستند، ظرفیت تولید افزایش قابل توجهی پیدا کرده و این صنایع با رشد و توسعه بسیار مناسبی همراه هستند.صادرات مواد غذایی27درصد افزایش یافت

اقتصاد ایران: طی دو سال اخیر صادرات مواد غذایی 27 درصد افزایش و واردات مواد غذایی 9 درصد کاهش یافته است.ایران چهاردهمین تولید کننده فولاد جهان شد

انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد: ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در سال 2016 شناخته شده و بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه، اسپانیا و کانادا فولاد تولید کرده است.


    جدیدترین مقالات

 
روش های موفقیت در شرایط سخت اقتصادی

انسان چگونه می‌تواند خود را از میان سختی‌ها و رنج‌ها بازسازی کرده و به خوشبختی برساند

چند نکته درباره‌ي نحوه برخورد با مشتريان ناراضي

حتماً بارها در هنگام کار با افرادي روبرو شده‌ايد که به علت نامعلوم رفتاري توهين‌آميز و ناسزاوار از خود بروز مي‌دهند. شما را تهديد مي‌کنند و مي‌خواهند شما را بترسانند و تمام روز شما را خراب مي‌کنند. در برخورد با چنين افرادي چه بايد کرد؟

بسته‌بندی کالا و بازاریابی

طراحی بسته‌بندی محصولات متأثر از تغییر و تحول عوامل محیطی بوده و در زمره ابزاری می‌باشد که امروزه توسط تولیدکنندگان کشورهای صنعتی برای افزایش قدرت رقابت مورد توجه قرار گرفته است

 

    مطالب برگزیده

 

فرصت‌ها و چالش‌های فراسوی صنعت بسته‌بندی کشور

صنعت بسته بندی کشور در حال حاضرنسبت به کشورهای توسعه یافته از اوضاع و احوال خوبی برخوردار نیست. بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته بندی کشور نسبت به کشورهای دیگر نشان می دهند، سهم ایران از گردش های موجود در صنعت بسته بندی جهانی بسیار ناچیز است پایین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته بندی و نبود چشم انداز روشن از صنعت بسته بندی می تواند تبلیغات منفی در اقتصاد ملی کشورمان داشته باشد با توجه به اینکه صنعت بسته بندی به عنوان توانمند سازی سایر بخش های اقتصادی و در سایر صنایع عمل می کند و نقش بسزایی دارد. ضعف در این صنعت می تواند آسیب های جدی به سایر بخش های اقتصادی وارد کند و این صنعت باعث ضعف شرکت های ایرانی در بازارهای رقابتی و صادراتی خواهد شد.


صنایع غذایی درکشور مغفول مانده است

اقتصاد ایران: دبیر کانون انجمن صنایع غذایی گقت:در صنایعی که صد درصد سیاستگذاری و برنامه ریزی از سوی بخش خصوصی انجام می شود و آنها با سیاستگذاری از سوی دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری مواجه نیستند، ظرفیت تولید افزایش قابل توجهی پیدا کرده و این صنایع با رشد و توسعه بسیار مناسبی همراه هستند.


صادرات مواد غذایی27درصد افزایش یافت

اقتصاد ایران: طی دو سال اخیر صادرات مواد غذایی 27 درصد افزایش و واردات مواد غذایی 9 درصد کاهش یافته است.


ایران چهاردهمین تولید کننده فولاد جهان شد

انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد: ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در سال 2016 شناخته شده و بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه، اسپانیا و کانادا فولاد تولید کرده است.


ایران در صنعت برق چهاردهمین قدرت جهان است

وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف در طول دوره دولت تدبیر و امید، گفت: در مدت سه و نیم سال مدیریت دولت، ۲۱ سد بزرگ جدید ساخته شده که در نتیجه‌ آن چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بر حجم آب کشور اضافه شده است. 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by MihanHost