ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


افتتاح کتابخانه تخصصی صنعت چاپ در اصفهان
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان، گفت: افتتاح کتابخانه تخصصی صنعت چاپ اصفهان یکی از برنامه‌هایی است که به مناسبت چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ انجام خواهد شد.

به گزارش  آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران،  محمدعلی انصاری درباره نقش صنعت چاپ در حوزه فرهنگی کشور اظهار کرد: امروزه بستر فرهنگی کشور توسط اهرم صنعت چاپ انجام می‌شود. برای بهتر شدن در حوزه فرهنگی باید به توسعه چاپ پرداخت. صنعت چاپ به حمایت‌های دولت نیاز دارد زیرا همه منتظر هستیم که بعد از چندین سال بحث مالیات چاپخانه‌داران حل شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان با اشاره به وضعیت صنعت چاپ استان اصفهان، گفت: وضعیت چاپ استان اصفهان هم، مانند سایر استان‌های کشور با مشکلاتی مانند کم‌کاری و مالیات همراه است. اگر مسائل مالیاتی و ارزش‌افزوده برطرف شود، روزهای خوبی در انتظار صنعت چاپ است.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد کاهش قیمت مواد اولیه صنعت چاپ بودیم اما این به تنهایی کافی نیست و بازار نیاز به یک تحول اساسی دارد.

انصاری‌پور با اشاره به برنامه‌های جشنواره صنعت چاپ، اظهار کرد: به‌زودی شاهد افتتاح کتابخانه تخصصی صنعت چاپ در دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان خواهیم بود و این برنامه همزمان با جشن چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در اصفهان انجام می‌شود.

این چاپخانه‌دار اصفهانی با اشاره به نقش پیشکسوتان در صنعت چاپ، گفت:‌ با استفاده از راهکارهای متفاوت باید از تجربه پیشکسوتان استفاده کرد. یکی از این راه‌ها مکتوب کردن تجربه آنهاست که باعث می‌شود تجربه چندین ساله آنها از بین نرود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌‌داران استان اصفهان با اشاره به موضوع مالیات، گفت: برای یک بار هم که شده باید مسئولان صنفی و دولتی صنعت چاپ دور هم جمع شوند و بحث مالیات را به شکل کامل بررسی کنند تا شاهد پایان مشکل مالیات چاپخانه‌داران باشیم. توقع ما این است که قانون معافیت چاپخانه‌داران به شکل کامل اجرا شود.

انصاری‌پور افزود: نظارت کامل بر فعالیت‌های دفاتر فنی یکی دیگر از کارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت چاپ کمک کند زیرا این دفاتر کارهای چاپی را قبول می‌کنند و با خارج کردن کار از استان، باعث فلج شدن صنعت چاپ اصفهان می‌شوند.
 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
تبلیغات و افزایش فروش اینترنتی      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys