ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


تشکر از رییس‌جمهوری برای افزایش قیمت گندم/ احتمال تجدیدنظر دوباره
به گزارش ایسنا، عباس کشاورز امروز (چهارشنبه) در حاشیه مراسم جهانی روز خاک که در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ قیمت خرید تضمینی گندم و تجدیدنظر در آن با دستور رییس‌جمهوری، اظهار کرد: در وهله نخست از رییس‌جمهوری تشکر می‌کنم که عنایت ویژه‌ای در این زمینه داشتند و سبب شد قیمت خرید تضمینی این محصول به ۱۶۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

وی افزود: درباره آنالیز و نرخ خرید تضمینی گندم نظرات مختلفی وجود دارد، اما به نظر من اگر قیمت‌ها و هزینه‌های تولید برای کشاورزان کنترل شود و متعادل بماند، دیگر نیازی به افزایش قیمت گندم نیست، اما اگر تغییرات پیش‌بینی نشده‌ای اعمال شود مجددا آن را بررسی می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی از سویی باید مواظب تولیدکنندگان باشد و از سویی باید منافع ملی را در نظر بگیرد، بنابراین کشاورزان خیال‌شان راحت باشد که اجازه نمی‌دهیم آنها متضرر شوند.

کشاورز درباره وضعیت تولید گندم نیز اینگونه توضیح داد که برآوردهای صورت گرفته ابتدایی برای تولید برداشت گندم از اسفندماه قابل بیان است، اما از نظر سطح زیر کشت می‌توان گفت که اندکی بیشتر از برنامه تعیین شده، کشاورزان اقدام به کشت گندم کردند که نشان‌دهنده توجه آنها به برنامه‌های مطرح شده است.

وی گفت: وضعیت شرایط اقلیمی با توجه به این‌که تنها در سه استان میزان بارندگی از متوسط کمتر بوده است و در بقیه استان‌ها این میزان بالاتر از میزان سالانه بوده است، می‌توان گفت که وضعیت مزارع گندم عالی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان این‌که برخلاف برخی کارشناسان اعتقادی به این‌که امسال دیگر با خشکسالی مواجه نیستیم و وارد ترسالی شده‌ایم، ندارم، درباره وضعیت ادامه همکاری‌اش با وزارت جهاد کشاورزی با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و عنایت مقام معظم رهبری، من از این قانون مستثنی شدم.
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys