ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


پرده آخر...
پرده آخر...

 سیاه بازی در بازار چاپ و نشر،تعطیلی مجلات و مطبوعات

بابک شیرخانی مدیر مسوول  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی به خبرنگار ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی گفت: متاسفانه حال مجلات و مطبوعات خوب نیست و با توجه به سه ونیم برابرشدن هزینه چاپ و تولید و توزیع در مقایسه با زمان مشابه درسال گذشته و با توجه به اینکه هیچ گونه حمایتی از هیچ اداره یا سازمان و ارگان دولتی نمی شوند، یا تعطیل شده اند و یا به زحمت زیاد منتشر می شوند و درشرف تعطیلی هستند.ایشان در ادامه تصریح کرد.متاسفانه در آشفته بازار صنعت چاپ و نشر،  قیمت کاغذ در سال جاری  نسبت به سال گذشته به طور میانگین 6 برابر،خدمات لیتوگرافی و قیمت زینگ 3 برابر، هزینه چاپ 2 برابر، هزینه صحافی و عملیات تکمیلی2 برابر،هزینه حمل ونقل 2برابر، هزینه ارسال و خدمات پستی 4 برابر و هزینه ها جاری 5/2 برابر افزایش یافته است و این افزایش قیمت باعث به تعطیلی کشیدن مطبوعات و به خصوص مجلات تخصصی در زمینه چاپ وبسته بندی شده است. وی در ادامه افزود : مجلات تخصصی در این صنعت به خصوص ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی با ترجمه و چاپ  مقالات به روز و معتبر به انتقال تکنولوژی جدید و ارتقاِِءسطح دانش مخاطبان و خانواده محترم این صنعت و صنایع وابسته کمک خوبی کرده است .ایشان به ماهنامه صنایع چاپ وبسته بندی به عنوان یک مجله تخصصی و مطمئن در بخش ارتقاءفروش و تبلیغات اشاره کرده و تصریح کرد: ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی با توزیع رایگان و گسترده و هدفمند دربین تمامی صنایع مرتبط با صنایع بسته بندی و چاپ و حضور مستمربا داشتن غرفه مستقل، سالیانه در بیش از 15 نمایشگاه معتبر و مرتبط  در سراسر کشور به عنوان مرجع مطمئن و موثر برای افزایش و ارتقاء فروش و اطلاع رسانی از کالا و محصول و خدمات خانواده محترم صنایع بسته بندی وچاپ به شمارمی آید. ایشان درادامه گفت:در سال 98 امید است تا با اتخاذ سیاست های درست اقتصادی و تدوین قوانین جدید و کاربردی در صنعت و بهبودی وجه ی سیاسی  ایرا ن در جهان و منطقه اوضاع بهترشود. وی در پایان گفت : ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی متعلق به تک تک شما خوانندگان و اعضاء محترم خانواده صنعت بسته بندی و چاپ بوده و این حقیر به اعنوان یک معلم و خبرنگار،عاشقانه به کار خود که انتشار مجله و اطلاع رسانی آموزش است به یاری خدا ادامه خواهم داد و ضمن تشکر از همراهی شما  سروران گرامی ، درخواست دارم تا مجله خود را ، باشرایط سخت فعلی مانند گذشته مورد حمایت خود قرار دهید تا ما همچنان به اعنوان یارصدیق و بی ادعا در کنار شما به خود ببالیم و از همراهیتان سرفراز ومسرورباشیم وبه یاری خدا،  پا دررکاب، آماده در کنار شما  وبه یاری خداوند قادرو متعال از این بحران با موفقیت گذر نماییم .انشالله   

 

 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
تبلیغات و افزایش فروش اینترنتی      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys