ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,

  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,   ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی ,
 
        
 

Select Language :     English       Persian             Email : info@packprinting.net


 

Search in website :  

    صنایع چاپ و بسته بندی

 


اما و اگرهای معضلات صنعت چاپ ایران
اما و اگرهای معضلات صنعت چاپ ایران

لزوم رسیدگی به مشکلات صنعت چاپ و برنامه ریزی جامع برای رفع معضلات این صنعت و حمایت از نوسازی صنعت چاپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنایع ارتباط دارد . این صنعت در هر دو حوزه با مشکلاتی روبرو است؛مشکلاتی که مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه سالیان سال است که افراد مرتبط با این صنعت با آن دست به گریبان هستند.مشکلاتی که اگر برای آن تدابیری اندیشیده نشود ،تبدیل به معضلی اساسی می شود.بنابراین رؤسای اتحادیه‌های این صنعت تصمیم گرفتند تا برای چاره جویی از این مساله نشستی با حضور بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد و یوسف افراش، سرپرست امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای اتحادیه صنعت چاپ  در سرای اهل قلم داشته باشندو کمیته استانی را تشکیل بدهند.اعضای این کمیته از طریق رؤسای اتحادیه‌های این صنعت انتخاب شدند که از جمله آنها می‌توان به سیدقاسم جلیلیان رئیس اتحادیه قزوین، ناصر فلکیان عضو هیئت مدیره استان هرمزگان، حاج حسین زینال‌زاده رئیس اتحادیه تبریز، جهانگیر رضایی رئیس اتحادیه استان قم و محمد علی انصاری‌پور رئیس اتحادیه استان اصفهان اشاره کرد.تشکیل این کمیته استانی بهانه ای شد تا گزارشی از مشکلات و چالش های این صنعت به انجام برسانیم. در ابتدای امر چند تن از اعضای کمیته استانی روسای اتحادیه صنعت چاپ به مشکلات اساسی این صنعت پرداختند . آنچه در پی می آید حاصل گفت وگوی این اعضا با بهمن دری است.

دیده نشدن چاپ در کشور به صورت صنعت

محمدعلی انصاری‌پور، رئیس اتحادیه اصفهان با بیان اینکه اگر مسئولان بگویند که دغدغه‌های صنعت چاپ را نمی‌دانیم برای ما قابل قبول نیست، گفت: با تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ برخی از مشکلات این صنعت مرتفع شد اما معتقدم که دست وزارت ارشاد در این راستا بسته است و نمی‌تواند مشکلات این صنعت را ریشه‌ای حل کند.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دغدغه ما این است که کشور ما چاپ را به عنوان یک صنعت مشاهده نمی‌کند، ادامه داد:متاسفانه در حال حاضر نتوانسته ایم در کشور چاپ را به عنوان یک صنعت جابیاندازیم و معرفی کنیم.

انصاری‌پوربا بیان اینکه برخی از مدیران استان اصفهان درباره مجوز پروانه تأسیس به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند، بیان کرد: چند سالی است که بحث معاف از مالیات دستگاه‌های صنعت چاپ مطرح می‌شود اما هنوز این امر تحقق نیافته است، همچنین دفاتر فنی و کپی بدون نظارت به انجام فعالیت می‌پردازند.

قانونمند نبودن دفاتر فنی

فلكيان ، عضو اتحاديه چاپخانه داران هرمزگان نيز با تاكيد بر اين كه اتحاديه چاپخانه داران اين استان به صورت مستقل اداره نمي شود، گفت: اتحاديه ما تركيبي از مشاغل مختلف است و در سه دوره‌اي كه از عمر اتحاديه مي گذرد، رياست اتحاديه بين افرادي كه از رسته‌هاي تابلوساز هستند، تقسيم شده است.

وي با اشاره به اين كه ايجاد رسته‌هاي صنفي جديد مانند چاپ ديجيتالي از ديگر مشكلات صنعت چاپ است، اظهارداشت: بحث نظارتي كه روي چاپخانه‌ها هست، روي دفاتر فني نيست. فعاليت اين دفاتر بايد قانون مند باشد تا راهي براي خلاف و امثال آن نباشد. امروزه اگر خلافي صورت گيرد، به چاپخانه‌ها مراجعه مي‌كنند، اما تعداد واحدهايي كه زير مجموعه وزارت ارشاد نيست، چندين برابر هستند.

او با تاكيد بر لزوم آموزش تاكيد كرد: اگر آموزش به صورت برنامه ريزي شده باشد مي توانيم در توسعه تكنولوژي شاهد تحول نيز باشيم.

عضو هيات مديره اتحاديه چاپخانه داران هرمزگان با تاكيد بر اين كه فقدان اطلاعات روز مديران چاپخانه‌ها در استان‌ها باعث ركود و عدم نوآوري مي‌شود، تصريح كرد: در صورتي كه آموزش صورت گيرد، از بار اقتصادي روي چاپخانه‌ها كاسته مي‌شود.

 

 

نهادینه شدن مدیریت صنعتی

خالقي‌زاده ،عضو كميته كارشناسي مشورتي صنعت چاپ، نيز با تاكيد بر اين كه ارزش صنعت بسته بندي ما براساس آمار موسسه تحقيقات شش هزار ميليون دلار است و با توسعه پنج درصدي در سال 2014 به هفت هزار ميليون دلار مي‌رسد، گفت: اين درحالي است كه ارزش صنعت بسته بندي تركيه زير پنج ميليون دلار است، اما مي‌بينيم كه تركيه سازماني به نام سازمان ترويج بسته بندي دارد به طوری که در سال 2011 ميلادي آمار صادرات تركيه به ايران بالاي 250 ميليون يورو بود.

وي با تاكيد بر اين كه بودجه كل صنعت چاپ ايران 2.9 ميليارد تومان است، گفت:‌ ما چگونه با اين ميزان مي‌خواهيم به توسعه برسيم؟ بخش عمده‌اي از توسعه صنايع روز دنيا براساس صنايع تبديل است نه صنايع خدماتي اما متاسفانه تعرفه‌ها بر مبناي خدمات نه بر مبناي ارزش افزوده است.

این عضو کمیته کارشناسی مشورتی صنعت چاپ با تاكيد بر بازاريابي و فروش در محصول گفت: با استفاده از اين دو مبحث، رقابت، قيمت گذاري و توسعه شكل مي گيرد.

او با اشاره به فرايندهاي سيستمي گفت:‌ امروزه گردش‌هاي مالي در توليد كالا حرف اول را مي‌زند و دانش مقدم بر تجربه است. براي صنعتي شدن بايد اول مديريت صنعتي ياد بگيريم و در كنار آن مديريت بازرگاني و سپس مديريت فروش و مديريت نيروي انساني مي‌خواهيم؛ بنابراين بايد به صنعتي شدن صنعت چاپ توجه كرد.

وي همچنین با توجه به مشكلات گرافيك گفت: يكي از دلايل توسعه نيافتن ما اين است كه زيرساخت‌هاي گرافيك ايران خوب نيست و گرافيست‌هاي ما بيشتر هنري تا صنعتي هستند.

عضو كميته كارشناسي مشورتي صنعت چاپ با تاكيد كرد بر گفته های فلکیان گفت: متاسفانه در استان هرمزگان هشت ورق ماشين چاپ وجود دارد و دستگاه ليتوگرافي در آن استان نيست. در صورتي كه با فاصله چند كيلومتري در دوبي، دستگاه‌هاي پيشرفته وجود دارند، اما متاسفانه بندرعباس كه به عنوان شاهراه شناخته شده از تكنولوژي بي بهره است.

 

بودجه صنعت چاپ ؛يك دويست و پنجاهم كل بودجه وزارت ارشاد

احمدرضا اعتمادمظاهري ، رييس شركت تعاوني چاپخانه‌داران تهران نیز با تاكيد بر مطالبات فعالان صنعت چاپ و آمارهاي استخراج شده از قانون بودجه، اظهارداشت: با توجه به مسئله تحريم‌ها ممكن است سياست‌هاي اقتصادي بنا به ضرورت تغيير كند، بنابراين بايد واحدهاي چابك ايجاد شود؛ ايجاد تشكل‌ها و وجود يكپارچگي بين آن‌ها و توسعه اطلاعات از نيازهاي صنعت چاپ است.

او با تاكيد بر لزوم شناسايي نقاط قوت و ضعف و كاهش تهديدها و بهره‌وري و همچنين حداكثر از فرصت‌هاي موجود در بازار كار اظهار داشت: دو پروژه پيشنهاد كرديم كه شامل پروژه آمار واطلاعات و پروژه نحوه بهره مندي از درآمدهاي حاصل از هدفمندي‌ يارانه‌هاست و اميدواريم مورد تاييد شوراي سياست گذاري قرار گيرد.

وي با اشاره به برخي آمارهاي استخراج شده از قانون بودجه تصريح كرد:‌ بودجه وزارت ارشاد شامل 519 ميليارد تومان است كه 93 ميليارد تومان آن مربوط به بودجه‌هاي عمراني و مابقي آن يعني 426 ميليارد تومان مربوط به بودجه‌هاي جاري است كه 60 ميليارد تومان از طرف وزارت ارشاد به سينما داده مي‌شود و 30 ميليارد تومان نيز خارج از حوزه وزارت ارشاد و مربوط به توليد آثار فاخر براي سينما تامين مي‌شود.

او با اشاره به درآمد سينما اظهار داشت: امسال درآمد سينما تاكنون 27 ميليارد تومان بوده است و در بخش مطبوعات هم اين رقم (60 ميليارد تومان) و در بخش نشر بيشتر از اين ميزان بودجه تخصيص مي‌يابد؛ در صورتي كه بودجه چاپ يك دويست و پنجاهم كل بودجه وزارت ارشاد است. ريالي از بودجه عمراني 93 ميلياردي به صنعت چاپ تعلق نگرفته در حالي كه براي بازسازي و نوسازي صنايع فرهنگي است.

مظاهري با اشاره به اين كه گاهي برخي موسسات نشر سه برابر بودجه كل صنعت چاپ را دريافت مي‌كنند، گفت:‌اتاق تعاون كه هيچ وقت تاكنون از آن معجزه‌اي نديديم 10 ميليارد تومان كمك دولتي دريافت مي‌كند، در حالي كه بودجه صنعت چاپ ما را در وضعيتي قرار مي دهد كه الان دچارش هستيم.

رييس شركت تعاوني چاپخانه‌دار تهران با اشاره به صادرات 530 ميليون دلاري شيريني و شكلات در سال گذشته اظهار كرد: اين سوال مطرح است كه آيا امكان چنين صادراتي بدون استفاده از صنعت چاپ وجود دارد؟ پس ظرفيت‌هاي بزرگي در صنعت چاپ داريم كه از آن غافل مي‌شويم. قرار شده كه ايران در سال 1404 حرف اول را منطقه در تمام زمينه‌ها بزند كه چاپ جدا از تمام زمينه‌ها نيست، اما با ارقام موجود آيا امكان ميل به اين مقصود مهياست؟

وي با تاكيد بر درخواست فعالان صنعت چاپ گفت: در خواستمان اين است كه بودجه اي معادل بودجه بخش‌هاي ديگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مانند نشريات، سينما و ... با توجه به ظرفيت‌هاي صنعت چاپ براي اين صنعت اختصاص يابد. درخواستمان تعيين بودجه به مبلغ 100 ميليارد تومان است كه با توجه به ظرفيت‌هاي صنعت چاپ اين رقم نبايد تعجب برانگيز باشد. در عين حال آمادگي كامل به مسوولان براي توجيه مقامات بالادستي را داريم.

مظاهري با تاكيد براينكه قريب به سه سال است كه از ارائه تسهيلات به چاپخانه داران خبري نيست، تاكيد كرد: درخواست مي كنيم كه تسهيلات بانكي به چاپخانه داران تعلق گيرد و از سوي ديگر مي خواهيم تفاهم نامه‌اي بين وزارت ارشاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شود و مسووليت حمايت لازم را داشته باشند كه اين كار تسريع شود.

 

صادرات زعفران فله ای ،واردات زعفران بسته بندی شده ایرانی

در پایان بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد ،پس از گوش سپردن به سخنان تنی چند از رؤسای اتحادیه‌های چاپ سراسر کشور ضمن اشاره به مشکلات صنعت چاپ اضافه کرد: در کنار مشکلات فراوان در عرصه صنعت چاپ کارها و اتفاقات چشم‌گیری طی سال‌های اخیر رخ داده که همه آنها باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: در کنار آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی باید این نکته برای تمام فعالیت‌ها مدنظر قرار گیرد و آن اینکه اگر می‌خواهیم به نقطه مطلوب رسیم باید مشکلات را رصد و دیده‌بانی کنیم. زیرا بدون رصد نمی‌توان به نقطه کمال و مطلوب رسید.

دری ضمن اشاره به گردهمایی‌های این چنین متذکر شد: این چنین گردهمایی‌های در طول سال باید بیش از پیش انجام شود و رسیدن به اینکه در فرارو چه مشکلاتی داریم در چنین گردهمایی‌های نمایان می‌شود اما سؤال اینجاست که بیان مشکلات بدون بیان نکته‌ای مؤثر است باید گفت درصدی مؤثر است. چرا که کم و بیش برخی از این مشکلات در سال‌های گذشته(ده و یا ۲۰ سال پیش) حتی در دیگر کشورها هم مطرح شده و این گونه نیست که مشکلات تنها متعلق به ایران اسلامی باشد.

دری ادامه داد: این که شورای سیاست‌گذاری به این جمع‌بندی رسید که باید شورای اقماری داشته تا این شورا را در بحث محتوایی یاری‌گر باشیم فکر خوبیست.

وی به آخرین جلسه اشاره و عنوان کرد: در آخرین جلسه در شورا 25 مورد چالش صنعت چاپ تبیین شد، تقویت شورای مشورتی، سپس تقویت شورای سیاست‌گذاری منجر به تقویت صنعت چاپ خواهد شد.

دری ادامه داد: تمام آنچه گفته شد تمام موارد مصرفی نیست، در بسته فرهنگی ارائه شده به رئیس‌جمهور بسیاری از این نکات که مستخرج از اولویت‌های شورا است منعکس شده، اگر فرصت حضور با وزیر ارشاد خدمت رئیس‌جمهور دست دهد قطعا بدانید بسیاری از مشکلات مطرح شده قابل حل است.

 

وی ضمن اشاره به مطالبات اظهار داشت: برهه‌ای بود که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها مطالبات جدی از وزارت ارشاد به عنوان متولی فرهنگی صنعت چاپ داشتند. که این گردهمایی‌ها صورت گیرد خوشبختانه این اتفاق طی یک سال گذشته افتاد. حتی اگر قائل باشیم این پیشنهاد منجر به هیچ اتفاقی نباشد ولی گردهمایی‌های این چنین سبب هم‌افزایی بیشتر خواهد شد.

به گفته معاون فرهنگی وزیر ارشاد امیدواری به شورای سیاست‌گذاری باید در حد متعارف باشد مطالبات باید با برنامه‌ریزی مدون و قید و غیور‌هایی طی گرفته شود چرا که در همه جا دست ما باز نیست.

وی به مواردی اشاره و ابراز داشت: چند سالی است که مطرح می‌شود چاپخانه‌های دولتی برای خصوصی ها آفت‌ هستند در چند جلسه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت این مهم را مطرح کردیم و پس از این جلسات قانون استاندارد‌سازی چاپخانه‌های دستگاه‌های دولتی نیز تصویب شد تا تحت هیچ شرایطی دستگاه‌های دولتی نتوانند چاپخانه جدید تأسیس کنند.

دری افزود: این اتفاق موضوعی خوب است اما مخالفان فراوان داشت ولی با اهتمامی که صورت گرفت این مهم محقق شد.

وی به این جلسه اشاره و به روسای اتحادیه‌های چاپ سراسر کشور گفت: امروز پیشنهادات خوبی مطرح شد اما باید بدانید بحث صنعت چاپ صرفا اقتصادی نیست برای ما اولا این است که صنعت چاپ صنعت فرهنگی است.

دری ضمن اشاره به صادرات در امر زعفران، پسته، شکلات و خرما بیان کرد: سه نکته را باید مدنظر داشت که بحث بسته‌بندی درباره این مواد باید مورد تعجب قرار گیرد چرا که به دلیل فقدان بسته‌بندی مناسب زعفران عالی ایران یا از اسپانیا یا امارات و یا از ایران سر در می‌آورد، زعفران را به صورت فله داده و بسته‌بندی دریافت می‌کنیم. پسته و خرما نیز اینگونه است چرا که حدود ۱۰ درصد خرمای ما تنها به خارج صادر می‌شود.

وی ادامه داد: مقوله بسته‌بندی ارتباط تنگاتنگی با چاپ دارد که اگر در این مقوله اتفاق مطلوب رخ دهد شاهد آن خواهیم بود که کلیه موارد و صادرات با هویت ملی و بومی به شکلی جذاب و شکیل به جهان صادر خواهد شد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد تأکید کرد: امروز به یک شناخت نسبی رسیدیم مشکلات را رصد و دیده‌بانی کردیم اما بیان مشکلات و رصد پایان کار نیست. این امر تنها ۳۰ درصد ماجرا است و برای رسیدن به نقطه مطلوب از این تجارب باید استفاده مطلوب کرد چرا که از ویژگی‌های نشست‌های این گونه تعامل بخش دولتی با خصوصی است.

دری افزود: پیشکسوتان پدران صنعت چاپ هستند باید توجه کرد در حال حاضر برخی از سیستم چاپ ما سنتی است البته با پیشرفت‌هایی که در بحث ترافیک داشتیم عدم رقبت به طرح و رنگ‌های روی جلد کتاب‌های ۲۰ و یا ۲۵ سال پیش امروز با جذابیت‌های بیشتر و طرفداران بیشتر مواجه شد.

دری ضمن اشاره به برخی سخنان مطرح در جلسه و اینکه مقایسه ظرفیت چاپ شهرستان‌ها با تهران صحیح نیست اضافه کرد: مقایسه ظرفیت چاپ شهرستان با تهران قیاس صحیحی نیست.این امر افقی است که همانند حرکت شتابان ادامه دارد تهران در حال رشد است اما باید بستر را در شهرستان‌ها فراهم کنیم. چاپخانه‌داران هر استان و شهرستان باید گردهم آمده و زمینه ها را فراهم کنند و فرصت‌ها را غنیمت شمارند اما ما تنها آموختیم که طرح مشکل کنیم اما طرح مشکل بدون پیشنهاد به جایی نخواهد رسید اما لطف این جلسات آن است که به صورت عریان بسیاری از مشکلات مطرح می‌شود. اما در جلسات شورای سیاست‌گذاری سعی کردیم به استان‌ها و شهرستان‌ها توجه ویژه داشته باشیم.

وی به خیزش علمی در کشور اشاره و گفت: خیزش علمی در کل کشور آغاز شده که موجب خشم جهانیان است. اما ما به جایی رسیدیم که دنیا برای آن باید صد‌ها سال برنامه‌ریزی می‌کرد ولی در ایران در کنار فقدان امکانات با همت بلند جوانان به نقطه‌ای رسیدیم که امروز آن را قله می‌دانیم.

وی به تحریم‌ها اشاره و یادآور شد: تحریم پس از انقلاب آغاز شد و مربوط به چند سال و ماه اخیر نیست. برخی موارد تحریم‌ها منجر به فرصت شد اما برخی فرصت‌ها را ناشناخته از دست دادیم.

 

دری به تفاهم‌نامه‌ای اشاره و گفت: برای نرسیدن تفاهم‌نامه به چرخه دیوان‌سالاری سعی دارم در اسفند‌ماه این تفاهم‌نامه را در سطح وزرا( وزیر ارشاد و وزیر معدن، صنعت و تجارت) منعقد کنم تا خط حمایتی ما و وزارت صنعت از صنعت چاپ مشخص شود.معتقدم باید به صنعت چپ نگاهی هنری، فرهنگی و اقتصادی داشت.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد ابراز داشت: دفتر امور چاپ و معاونت فرهنگی در بحث آموزش، سرمایه‌گذاری کرده و می‌کند. که در این مسیر طی شش ماهه گذشته برخی آموزش‌ها و اتفاقات رخ داده و باید بگویم به لحاظ آموزش‌دهی مستغنی نیستیم زیرا بدون آموزش نمی‌توان زندگی کرد و آموزش جزء لاینفک دفتر امور چاپ است.

 

 

 

 
 
اخبار و رویدادها      
مقالات      
تبلیغات و افزایش فروش اینترنتی      
گزارش و مصاحبه      
خبرنامه الكترونيكی      
برنامه نمايشگاه      
فرم وتعرفه اشتراك مجله      
موسسه‌حاميان‌‌‌چاپ‌و‌بسته‌بندی      
 


 
 
 
 
 
 
 

Home page  |  About us  |  Personnels  | Magazines   |  Jobs  |  Machinery  |  Advertise  |  News  |  Contact us                     Copyright © 2011, All rights reserved. Support and design by Parsys