• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان
شوک‌بزرگ کاغذی در انتظار بازار کتاب/خاک خوردن ۲۰ هزار تن کاغذ نشر

شوک‌بزرگ کاغذی در انتظار بازار کتاب/خاک خوردن ۲۰ هزار تن کاغذ نشر

بیش از ۲۰ هزار تن کاغذ مورد استفاده برای ناشران با وجود تامین ارز از سوی واردکنندگان در گمرک بدون ترخیص باقی مانده است؛ اقدامی که یک شک بزرگ برای بازار کتاب را در آینده نزدیک همراه دارد.

ادامه روند کاهش قیمت کاغذ و اتصال سامانه کاغذ به اداره کتاب

ادامه روند کاهش قیمت کاغذ و اتصال سامانه کاغذ به اداره کتاب

با توزیع کاغذ دولتی میان ناشران متقاضی، آرامش بازار کاغذ نشر در ماه اخیر حفظ شده و روند کاهشی قیمت‌ها ادامه دارد و سامانه توزیع کاغذ هم برای تسهیل فرآیند به سامانه اداره کتاب متصل شده است.

صفحه اصلی فلزات پایه عناوین آلومینیوم افزایش ضایعات آلومینیومی در ایالات‌متحده

صفحه اصلی فلزات پایه عناوین آلومینیوم افزایش ضایعات آلومینیومی در ایالات‌متحده

افزایش مصرف آلومینیوم در صنایع بسته‌بندی و حمل‌و‌نقل در ایالات‌متحده موجب فراوانی ضایعات آلومینیوم در این کشور شده است، لذا شرکت‌های بازیافت به‌دنبال افزایش ظرفیت بازیافت می‌باشند.

سود 2.5 برابری اسپانیا از زعفران ایران

سود 2.5 برابری اسپانیا از زعفران ایران

یک صادر کننده زعفران در کاشمر گفت: با وجود اینکه ایران 92 درصد زعفران دنیا را تولید می‌کند اما سود 2.5 برابری این محصول را اسپانیا می‌برد.

بازگشت روال عادی برای ترخیص کاغذ

بازگشت روال عادی برای ترخیص کاغذ

ربیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در سال جاری ۸۸۷ هزارتن کاغذ وارد کشور شده است، گفت: ترخیص کاغذ به روال عادی بازگشته است.

بابک شیرخانی در گفتگو با خبرنگار ماهنامه صنایع چاپ و بسته‌بندی:

بابک شیرخانی در گفتگو با خبرنگار ماهنامه صنایع چاپ و بسته‌بندی:

استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی جهت ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر باعث افزایش تولید و توسعه فروش می‌شود

پرده آخر...

پرده آخر...

بابک شیرخانی مدیرسیاه بازی در بازار چاپ و نشر،تعطیلی مجلات و مطبوعاتهزینه صحافی و عملیات تکمیلی2 برابر،هزینه حمل ونقل 2برابر مجلات تخصصی در این صنعت