• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

نمایشگاهی منحصراً در زمینه کاغذ، چاپ، فناوری بسته بندی و مواد توسط یکی از بزرگترین انجمن های MSME در هند برگزار می شود تا به نیازهای روزافزون صنایع این منطقه رسیدگی کند. سه شنبه، 10 سپتامبر - پنج شنبه، 12 سپتامبر 2024، تمام روز مجتمع نمایشگاهی CODISSIA، Coimbatore

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید