• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ (قسمت چهارم) بابک شیرخانی

سنجش خصوصیات چاپ

دریافتیم که سنجش خصوصیات چاپ هم برای ارتباط اطلاعات به مراحل یا دستگاههای دیگر و هم با توجه به کنترل نتایج چاپی مهم می باشد. تأکید این فصل روی سنجش ویژگیهای مجزای متناسب با کنترل چاپ محصول و نمونه گیری غیر دیجیتال می باشد.در فصل 5، تأثیر این ویژگیها روی نتایج چاپی ترسیم شد، اما محتوای متغیر و ماهیت چنین تصاویری معمولاً مانع سنجش تصویر به طور مستقیم می شوند. بنابراین لازم است تا مرجع با ثبات تری برای تجهیز سنجش داشته باشیم. عناصر کنترل یا استریپهای کنترل چاپ این امکان را فراهم می سازند.

استریپهای کنترل چاپ

گستره وسیعی از عناصر کنترل وجود دارند که برخی برای ارزیابی دیداری و برخی برای تجهیز سنجش بکار می روند. این عناصر به صورت عناصری مجزا وجود داشته یا بخشی از یک استریپ کنترل دائمی جامع را تشکیل می دهند. این استریپها را به صورت فیلم یا به صورت یک فایل اطلاعات دیجیتال بمنظور استفاده در یک کار دیجیتال می توان بدست آورد. برای حداکثر بهره برداری، تصویر یا عنصر مناسب باید تغییری برابر یا بیشتر را در مقدار و یا ظاهر سنجیده خود نسبت به تصویر چاپ شده نشان دهد.

در این مرحله، تأکید بر اینکه استریپهای کنترل فیلم، باید در فرم اصلی شان استفاده شوند و نه اینکه کپی برداری شوند، مهم است. کپی برداری قانون کپی رایت را نقض می کند و همچنین به این معنی است که تغییر در مقدار تن نمونه های نوار رنگی هافتون یا آماده سازی خطوط یا نقاط مناسب به طور اجتناب ناپذیری اتفاق می افتد. این امر استفاده از استریپ کنترل را برای انجام سنجشی قابل اعتماد از مثلاً چاقی نقطه ترام، بدون اینکه در ایتدا مقدار تن را با سنجش خود استریپ کنترل بررسی کنیم، غیر ممکن می سازد.

جایگاه کنترل

هنگامی که از استریپ های کنترل استفاده می کنیم نکته مهمی که وجود دارد جایگاه آنها روی برگه چاپ شده می باشد. این جایگاه باید در مکانی باشد که شرایط کل برگه را به بهترین نحو تجربه کند که البته هنگام اجرای عملیات های پایانی می توان آن را تنظیم کرد. در چاپ ورقی معمولاً به راحتترین وجه در گوشه پشت برگه جای می گیرند. با این حال، در صورت امکان ترجیح می دهیم ازاین جایگاه اجتناب کنیم، زیرا کجی و کشیده شدن برگه روی آن اثر منفی بیشتری می گذارد. نیمه مرکزی یا جلویی برگه را ترجیح می دهیم. در چاپ پیوسته، جوهر افشانی در اطراف سیلندر پایدارتر است، چون خلأ چاپ نشده قابل توجهی وجود ندارد و از این رو مکان آن از اهمیت کمتری برخوردار است. مکان هایی که باید اجتناب شوند آنهایی هستند که مستقیماً روی یک تاخوردگی بوده یا در مکانی هستند که توسط پین اشغال شده است.

کدام استریپ کنترل

هیچ پاسخ ساده ای به این سؤال وجود ندارد. زیرا بیشتر آنها مناسبند. انتخاب ما در واقع به کاربر بستگی دارد. آیا ترجیح، تکرار مکرر رنگهای یکدست در گستره تعادل خاکستری است؟ آیا عناصر ارزیابی چاقی ترام دیداری لازم هستند؟ آیا عناصر کنترل پلیت باید در ستون رنگ یکپارچه شوند یا ما تنها باید به عناصر جداگانه اتکا کنیم؟ پاسخ به این سؤالها باید نسبت به اهمیت هر پارامتر داده شوند. این پاسخها با کیفیت کار تولید شده و ثبات مواد خام و خود ماشین چاپ تعیین می شود. ما در آینده به بررسی عناصر در جزئیات بیشتر، در بافت متغیرهایی که باید کنترل شوند خواهیم پرداخت و گزینه ها و مشکلات سنجش را خواهیم آزمود.

عناصر ضخامت لایه و رنگ مرکب

سنجش دنسیته یکدست ابزار مؤثری برای کنترل و نظارت بر ضخامت لایه مرکب می باشد. با این کار، مشکلی با توجه به طرح استریپ کنترل به وجود نمی آید، زیرا می توان با یک نمونه نوار رنگی یکدست برای هر رنگ آن را تجهیز کرد.

با این حال، در لیتوگرافی ما با مشکلاتی در زمینه کنترل سطوح مرکب پاشی در چاپ مواجهیم. یک رنگ یکدست کامل به طور ایده آل در راستای عرض کامل برگه چاپ می شود. این کار به ندرت عملی می شود، زیرا یک سفارش چهاررنگ نیازمند یک استریپ کاغذ 20 میلی متری ( 5 میلی متر برای هر رنگ)، بی هیچ قید و شرطی برای سنجش دیگر ویژگیها می باشد. تمام استریپ های رنگی تجاری شامل تعدادی نمونه نوار رنگی یکدست از هر رنگ می باشد که در فواصلی در طول استریپ تکرار شود. اگر استریپ کنترل برای نوع خاصی از چاپ استفاده می شود، فاصله گذاری ممکن است با عرض حوزه مرکب همبستگی داشته باشد. از نقطه نظر کنترل تغذیه مرکب، هرچه یکدستها در دفعات بیشتری تکرار شوند بهتر است و هنگام انتخاب یا طراحی یک استریپ کنترل این یکی از ابعادی است که نیازمند توجه است. با این حال، هرچه نمونه نوار رنگی یکدست بیشتر باشد، عناصر کمتری را می توان برای کنترل دیگر ویژگیها فراهم کرد. بنابراین، قدری سازگاری لازم بوده و انتخاب استریپ باید بنابر اهمیتی انجام شود که کاربر نسبت به هر پارامتر قائل است.

در شرایطی که سنجش ممکن نبوده و از طرفی فضا هم وجود دارد، می توان تا حد زیادی به کنترل دیداری رنگ در صورتی کمک کرد که یک باند یکدست با عرض متغیر ( از 25/0 تا 125/0 میلی متر افزایش) خطوط معکوس مناسب  استفاده می شود. استفاده از چنین کنترلی احتمالاً فقط در مورد سفارشات تک رنگ یا دو رنگ، بدلیل نیاز به فضا، ممکن می باشد، اما در مورد کارتن های رنگ یکدست یا محصولات مشابه، به صورت مطلوب می توان از آن استفاده کرد.

عناصر هم پوشانی

ارزیابی هم پوشانی را می توان با سطح یکدست هر اوورپرینت، آبی ( سیان) بعلاوه زرد، آبی ( سیان) بعلاوه قرمز      ( ماژمنتا) و قرمز ( ماژنتا) بعلاوه زرد انجام داد.

این سطوح یکدست را می توان به صورت دیداری به وسیله سنجش با یک دنسیتومتر یا طیف- نور سنج ارزیابی کرد. نیاز به استریپ کنترل کاملاً واضح است. نمونه نوار رنگی اوورپرینت دو رنگ باید نزدیک به سطوح یکدست رنگهای مجزا قرار گیرند تا سنجش هم پوشانی دقیق انجام شود. با فرض اینکه مرکب پاشی به طور کنترل شده و منطقی انجام گرفته باشد، مقادیر سنجیده شده برای هم پوشانی در عرض برگه زیاد تغییر نمی کند، به گونه ای که تکرار مکرر این نمونه های نوار رنگی در عرض ماشین چاپ لازم نمی باشد.

بیشتر بخوانید:

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ ( قسمت اول)

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ ( قسمت اول)

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ (قسمت دوم)بابک شیرخانی

مدیریت رنگ و افزایش کیفیت چاپ (قسمت سوم)بابک شیرخانی

سایت جامع ماهنامه صنایع چاپ و بسته جدیدترین اخبار و مقالات را در سایت جامع ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی مطالع نمایید.

ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی  ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید